ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE

Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 18 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | zsnr3@loszczytno.edu.pl

Internat przy Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 20 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | internat@loszczytno.edu.pl

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

SZKOŁA:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |   (+48) 89 624 28 18  |  zsnr3@loszczytno.edu.pl

INTERNAT:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |  (+48) 89 624 28 20  |   internat@loszczytno.edu.pl

Sekretariat

Sekretariat

Godziny pracy: 7:30 – 15:30
Tel.: (+48) 89 624 28 18
Email: zsnr3@loszczytno.edu.pl

Biblioteka

Biblioteka

PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK:  7.30-16.00
PIĄTEK: 7.30-15.15

Zakwaterowanie wychowanków internatu w dniu 31.08.2021r.

W dniu 31 sierpnia 2021 r. będziemy zakwaterowywać wychowanków Internatu w następującym porządku:
– godz. 16.00 – 18.00 nowoprzyjęci wychowankowie
– po godz. 18.00  już mieszkający w poprzednim roku

Opiekunowie przywożący wychowanków mogą  wejść do holu internatu, zachowując zasady:
– 1 opiekun z wychowankiem
– dystans od kolejnego opiekuna z wychowankiem min. 1,5 m
– dystans od pracowników internatu min. 1,5 m
– opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.

Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć wychowanka w maseczki do zastosowania w przestrzeni wspólnej internatu, gdzie nie ma możliwości zachowania dystansu.

Do internatu może być przyjęty wychowanek bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

NASI PARTNERZY

Skip to content