ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE

Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 18 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | zsnr3@loszczytno.edu.pl

Internat przy Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 20 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | internat@loszczytno.edu.pl

Ubiegamy się o Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku”

Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku” przyznawany jest przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty szkole wyróżniającej się szczególną aktywnością w zakresie propagowania postaw proekologicznych na okres trzech lat.

Cele konkursu:

 • Integracja społeczności szkolnej wokół działań na rzecz poszanowania zasobów środowiska;
 • Doskonalenie procesów dydaktycznych i wychowawczych, szczególnie w obszarze edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju;
 • Zaangażowanie w działania społeczność szkolną (uczniów, radę pedagogiczną, pracowników szkoły) i społeczność lokalną;
 • Podniesienie efektywności i atrakcyjności pracy dydaktycznej oraz motywacja do poszukiwania nowych i ciekawych rozwiązań w zakresie ekologii, zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Planowane działania:

 • Integracja społeczności szkolnej i zaangażowanie do wspólnych działań ekologicznych środowiska lokalnego;
 • Poszerzanie wiedzy uczniów na temat ochrony środowiska poprzez ich udział w warsztatach, prelekcjach, prowadzeniu lekcji przez uczniów dla uczniów;
 • Zagospodarowanie terenu wokół szkoły – przystosowanie miejsc do swobodnej egzystencji owadów, nasadzenie roślin itp.;
 • Udział grup uczniowskich w konkursach „Eko-Projekty” oraz „Szkoła z Klimatem” Edycja II;
 • Realizacja własnego projektu „Wertykalne Ogrody Sobieskiego” – instalacja na trzech kondygnacjach wewnątrz budynku tzw. zielonych ścianek;
 • Zorganizowanie turnieju wiedzy ekologicznej dla uczniów;
 • Wycieczka terenowa np. do szkółki leśnej, parku krajobrazowego itp.

Nasza szkoła przystąpiła do konkursu w roku szkolnym 2021/2022 po raz pierwszy.

Kolejne działania zostały podjęte w roku szkolnym 2022/2023, których zwieńczeniem było zdobycie certyfikatu na kolejne trzy lata.

Koordynatorzy:

Rok szkolny 2021/2022: Justyna Olbryś, Jadwiga Meyza, Joanna Michalecka, Małgorzata Olbryś

Rok szkolny 2022/2023: Justyna Olbryś, Joanna Michalecka, Małgorzata Olbryś

Zrealizowane działania

Rok szkolny 2021-2022

Rok szkolny 2022-2023

Rok szkolny 2023-2024

NASI PARTNERZY

Skip to content